bianca rutjes
kunstenaar
Lijst met albums
afbeeldingen samengevoegd met koppelstukken

afbeeldingen op dunne kunststof 'paneeltjes' van 20x20 cm - in de hoeken verbonden met koppelstukjes

geeft me de mogelijkheid van alles samen te stellen - op kleur, vorm, onderwerp - de samenstelling is uit te breiden, uit elkaar te halen, op een andere manier te rangschikken

burgerhuis - kraanvogels

Het dynamisch ontwikkelen van een sociaal economisch (bedrijfs)plan voor samenleving met burgerperspectief als uitgangspunt.
Faciliteren van mogelijkheden voor burgers om vanuit zelfregie te kunnen functioneren. 

fotowerk - autonoom

afbeeldingen met één druk op de knop

fotowerk - samenvoeging

bij elkaar gebrachte beelden

POOL

stratificatie  - fotowerk autonoom -  zoeken naar gelaagdheid -

port folio

Ik hoop eerdaags mijn portfolio weer te mogen tonen.

repeat

herhalingen - spiegelingen - motieven - mooi op grote panelen

spiegeling

hierbij denk ik aan plafonddoek, panelen, stof - mooi om liggend naar te kijken

tekst & beeld

beeldverwerking - variatie in het verwerken van tekst en beeld

werk 2d

met name werk op doek